Produkty

Pre našich veľkoodberateľov v rámci asociácie GGEA na základe zmluvnej spolupráce zabezpečujeme dodávky antracitu,čierneho a hnedého energetického uhlia z Ruskej federácie, Ukrajiny, Českej republiky a Poľska, Srbska, Bosny a Hercegoviny a Rumunska.

Ponúkame

 • Antracit (AM, AMO,AO)- RF
 • čierne energetické uhlie- RF
 • nízkosírneenergetické uhlie – typ T(TR,TOM,TOMSŠ, SS, D, DG, G)- RF
 • koksovateľné uhlie – KS, OS
 • ekohrášok - PL
 • metalurgický koks – vysokopecný, zlievarenský
 • otopový koks
 • koks pre technologické účely
 • hnedé uhlie
 • hnedé energetické uhlie
 • drevené brikety
 • drevené pelety
 • drevnú energetickú štiepku