Naša spoločnosť

patrí do spoločného portfólia obchodných spoločností GGEA(GlobalGreenEnergyAsociation) v strednej a východnej Európe, ktorých nosnou činnosťou je produkcia a obchod s tuhými palivami, t.j. fosílnymi(hnedým a čiernym uhlím) ako aj alternatívnymi (palivové drevo, drevené brikety, drevené pelety či drevná štiepka). Dlhoročné skúsenosti našich spoločných partnerov, ktorí pôsobia v oblasti energetiky a obchodu s tuhými palivami viac ako dve desaťročia, nám pomáhajú dosahovať pozitívne výsledky v oblasti dosahovania spokojnosti našich zákazníkov a obchodných partnerov, či už z hľadiska konkurencieschopnej ceny alebo z pohľadu nadštandardnej kvality. Hlavnými hodnotami spoločností asociácie pozitívna motivácia v oblasti tímovej komunikácie medzi jej členmi a neustále sa zlepšovanie v kvalite prístupu kobchodným partnerom a zákazníkom. Všetci spolu sa tak snažíme vytvárať hodnoty , ktoré vytvárajú podmienky pre kvalifikovaný a odborný rast pracovného tímu pracovníkov v rámci jednotnej celoeurópskej štruktúry.